Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat! A megrendelés leadása előtt mindenképp szükséges az általános szerződési feltételek (ÁSZF), valamint az adatkezelési tájékoztató (GDPR) elfogadása.

Amennyiben webshopom használatával, a vásárlás folyamatával, termékeimmel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velem a kapcsolatot:

Az Eladó adatai:

 • Cégnév: Prázmári Mihály ev.
 • Székhely: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 109.
 • Postacím: 9400 Sopron, Ady Endre utca 99/A.
 • Adószám:74700596-1-28
 • Bankszámlaszám: 10700426-70589780-51100005
 • Nyilvántartási szám: 51962090
 • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Soproni Önkormányzat
 • Képviselő neve: Prázmári Mihály
 • Weboldal cím: www.csirapiac.hu
 • E-mail cím: csirapiac@gmail.com
 • Mobilszám: 06-20/342-5305

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: 3 in 1 Hosting Bt.
 • Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
 • Weboldal: www.megacp.com

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó (beleértve a Fogyasztónak minősülő Megrendelőt is) együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopon keresztül megrendelt, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett, a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja az Eladó Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával és bankkártyával történő kifizetésével jön létre, a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása mellett. 

Árak:

Az árak forintban értendők. Áraink bruttó árak, az Eladó KATA-s kisadózó. Fenntartja az árváltoztatás jogát.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási pontként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.

Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze (csirapiac@gmail.com, 06-20/342-5305)

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopomon keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 48 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérem, jelezze felém, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerembe rendelése.

Egy második e-mailben igazolom vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok:

Bankkártyás fizetés, számla letöltése:

A fizetés bankkártyával a Barion rendszerén keresztül valósulhat meg. A fizetéstől számított 72 órán belül, a feldolgozást követően rendszerem megküldi az Ön e-mail címére a letöltésre, nyomtatásra alkalmas elektronikus számlát.

Rendelési határidő:

Rendeléseket minden hét csütörtök 24:00 órájáig lehet leadni. Ennek módjáról a szállítási határidők részben olvashat bővebben, hiszen ez egyes csíra fajtánál változik.

Átvételi módok:

Minimális rendelés kiszállítás esetén 3 csomag, amin felül nem számolunk szállítási költséget.

Soproni átvétel

Sopronban kiszállítással és boltban történő átvétellel juthat csíráihoz. Kiszállításhoz a minimális rendelés 3 csomag, amin felül nem számolunk szállítási költséget. Személyes átvételkor nincs minimális mennyiség. Személyesen a soproni Kertvárosi Vásárcsarnok 8. számú üzletében vehetők át, melynek címe és nyitvatartási ideje a webshop „Átvételi lehetőségek” aloldala alatt található meg.

Soproni szállítási határidő:

Lucerna csíra, vöröshere csíra, retek csíra, keverék csíra, mungóbab csíra, retek vulkán csíra, és brokkoli csíra esetén a csütörtök 24:00-óráig leadott rendelést a következő hét szerdáján 14:00 – 20:00, vagy csütörtök 9:00 – 17:00 szállítjuk ki. A hagyma csírát a csütörtök 24:00-óráig leadott rendeléstől számított 13. naptól, tehát szerdán 14:00 – 20:00 között, vagy csütörtök 9:00 – 17:00 között szállítjuk ki. Az ezen időpontoktól való eltérést e-mailben jelezzük.

Győri átvétel:

Győrben a Rábaközi Termelők Portékáit forgalmazó üzletben vehetők át, melynek címe és nyitvatartási ideje a webshop „Átvételi lehetőségek” aloldala alatt található meg.

Győri szállítási határidő:

Lucerna csíra, vöröshere csíra, retek csíra, keverék csíra, mungóbab csíra, retek vulkán csíra, és brokkoli csíra esetén a csütörtök 24:00-óráig leadott rendelést a következő hét csütörtöki, pénteki és szombati nyitvatartási időben vehetők át. Hagyma csírát a csütörtök 24:00-óráig leadott rendeléstől számított 14. naptól, csütörtöki, pénteki és szombati nyitvatartási időben vehetők át. Az ezen időpontoktól való eltérést e-mailben jelezzük.

Szombathelyi átvétel:

Szombathelyen a Natúr Sziget Gyógynövénybolt, Savaria plázában található üzletében vehetők át, melynek címe és nyitvatartási ideje a webshop „Átvételi lehetőségek” aloldala alatt található meg.

Szombathelyi szállítási határidő:

Lucerna csíra, vöröshere csíra, retek csíra, keverék csíra, mungóbab csíra, retek vulkán csíra, és brokkoli csíra esetén a csütörtök 24:00-óráig leadott rendelést a következő hét csütörtöki, pénteki és szombati nyitvatartási időben vehetők át. Hagyma csírát a csütörtök 24:00-óráig leadott rendeléstől számított 14. naptól, csütörtöki, pénteki és szombati nyitvatartási időben vehetők át. Az ezen időpontoktól való eltérést e-mailben jelezzük.

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége:

Amennyiben a Fogyasztó a rendeléstől számított első péntek 6:00 – órájáig eláll a szerződéstől, az Eladó a szóban forgó csütörtöktől számított 72 órán belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja:

A Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelmes teljesítés folytán az Eladót nem terheli felelősség.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így 

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Erre tekintettel, a termékek romlandósága miatt megrendelés lemondását illetve az elállást csak a rendeléstől számított első péntek 6:00 – órájáig tudjuk elfogadni.

A Fogyasztó az elállási jogát NEM GYAKOROLHATJA a rendeléstől számított első péntek 6:00 órájától.

Az Eladó abban az esetben állhat el az átadástól, ha a kért termék termesztését, esetlegesen felmerülő technikai probléma, vagy nem várt időjárási viszontagság meghiúsította. Ebben az esetben az Eladó kötelezettséget vállal a megrendelő telefonon történő értesítésére és a nem átadható termék árának 72 órán belüli visszautalására.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a rendeléstől számított első péntek 6:00 órájáig elküldi részünkre a csirapiac@gmail.com címre, vagy SMS üzenetet küld a 06203425305 telefonszámra.

A Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Az Eladó kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Termék visszavásárlása:

A terméket nem áll módomban visszavásárolni.

Az Eladó felelőssége:

A termékek 3-5 Celsius fok közötti hűtést igényelnek. Az Eladó és az átvételi pont a NÉBIH előírásainak megfelelően, fenntartja a hűtési láncot a termék átadásáig.

Fogyasztó felelőssége:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak megtartásáért az átvételi ponton történő átvételtől.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

 • Postai cím: 9400 Sopron, Ady Endre út 99/A.
 • E-mail cím: csirapiac@gmail.com
 • Telefonszám: 06-20/342-5305

A Fogyasztó írásban, közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására is, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A panaszt a vállalkozó haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatom a Fogyasztó részére. 

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Szerzői jogok:

Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Termékeink BIO minősítéssel ellátott alapanyagúak, haszon- és kultúrnövények csírái. A késztermékek BIO minősítéssel nem rendelkeznek. A gyógyszeres kezelést nem helyettesítik!

A termékismertetőkben található leírások, különböző cikkek, a magforgalmazó cégek, csíra előállító- és forgalmazó cégek, orvostudományi szakfolyóiratok vizsgálatain és azok publikált oldalain található vélemények, vizsgálatok és cikkek információit tartalmazza. Így a termékek hatékonyságát illetően az Eladót, a webshop szerkesztőjét és üzemeltetőjét felelősség nem terheli!

Az Eladó nem vonható felelősségre a Megrendelőt vagy bármely harmadik felet érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek használatából ered.

Nem foglalkozunk tanácsadással, gyógyítással, problémamegoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolására, eltarthatóságára és a webshop „ellenjavallott” felhívásaira leírt tájékoztatót! Konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bármiféle csírát vásárolna!

Jogfenntartás és kikötés:

A Fogyasztó vegye figyelembe, ha a terméket nem vette át, attól még nem követelheti vissza a termék(ek) árát.

Részleges érvénytelenség:

Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az ÁFSZ illetve a felek közötti szerződés többi része ebben az esetben is érvényes.

Az ÁSZF változtatása:

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a webshop Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, változásait érdemes időről-időre figyelni a weboldalon.

Sopron, 2020. május 5.